Hvad er Solar-Atlas?

Solar-Atlas viser, om der kan udvindes solenergi på en bygnings tagflader. Til det formål kombineres grundlæggende geodata med vejrdata til at beregne den solindstråling der er og kan bruges som en funktion af de enkelte tagfladers retning og hældning. Der tages også hensyn til eventuelle skygger i beregningen.

Solar-Atlasset benytter bl.a. de højopløselige laserscanningsdata fra Danmarks Højdemodel (DHM) fra miljøministeriet. Ud fra denne models data laves der en forenklet 3D-model af husene, de omgivende objekter og det omkringliggende område. Når man bruger solar-atlasset, er det derfor ikke nødvendigt at kende hældningsvinklen på taget, bygningens position i forhold til solen eller objekter nær huset, som kaster skygger på det. Solar-Atlas analyserer og bestemmer automatisk solindstrålingen på alle tagets dele.

Solar- atlas viser dig, på hvilken del af taget der bedst kan betale sig at, installeres solcelle- eller solvarmemoduler. Desuden udregner det, hvor lang tid det tager for investeringen i et solcelle- og solvarmeanlægget er tilbagebetalt.

Solar-atlasset er interaktivt: Du kan selv tilpasse beregningen for dit tag eller anbringe modulerne på dit tag med modulanbringeren. Beregningen bliver altid aktualiseret. På den måde kan du straks se, hvor meningsfuldt det vil være for dig at installere et solcelle- og solvarmeanlæg.

Solatlasset giver dig uafhængige og nøjagtige oplysninger om dit tags solpotentiale.

Hvordan opstår solatlasset?

Solar-Atlas baseres på laserscanningsdata, som stammer fra en overflyvning over byområdet.

Ud fra disse informationer udarbejdes en forenklet model af huse og omgivende objekter (fx træer). I det næste trin erkendes tagfladerne automatisk.

Solindstråling og skygger beregnes. Områder med meget skygge identificeres som ikke egnede. Solindstrålingen bestemmes for de øvrige tagflader for et helt år.


Indstråling er ikke det samme som udbytte: Virkningsgraden (modulernes evne til at forvandle solindstrålingen til elektrisk strøm) og beskaffenheden af de anvendte dele bestemmer, hvor meget elektrisk energi der udvindes og dermed det finansielle udbytte.

Hordan hjælper Solar-Atlas?

Stiger antallet af nye installationer – styrkes det lokale erhvervsliv

Solar-Atlas står til rådighed for alle og er nemt at bruge. Dets informationer, som er tilgængelige for alle, kan bruges som en impuls til husejere og håndværkere om at udnytte solenergi mere. Nye installationer er positive eksempler, som giver flere lyst til også at installere Solcelle- og solvarmeanlæg og som dermed fremmer yderligere anlæg. Når der installeres flere ”Solcelle- og solvarmeanlæg”, får de lokale håndværkere flere ordre og højere skatteindtægter. Befolkningens købekraft styrkes pga. udbyttet og fordi el udgifterne falder. Hele det lokale erhvervsliv har fordel heraf.

Opmuntrer folk til at handle lokalt – miljøet beskyttes når folk selv tager initiativet

Selvom kompensationsbeløbene for solcelle- og solvarmeanlæg fortsat falder, kan det stadig betale sig at investere på egnede tagflader. Enhver, som bygger et solcelle- og solvarmeanlæg, bidrager aktivt til den lokale miljøbeskyttelse og er med til at udvinde energi. Udvindingen af solenergi beskytter også miljøet, da strømmen fra solcellerne ikke producerer skadelige stoffer eller drivhusgasser.

Solar-Atlas er til nytte for os alle!