På hvilket grundlag bestemmes det, om mit tag er egnet?

Solar-Atlas inddeler tagene i ”meget egnet” (grønne), ”egnet” (gule), ”tildels egnet” (orange), ”ikke egnet” (røde) til at udnytte solenergien.

 • Grønne tag: meget egnet tagflade. Bygninger med en mulig nominel ydelse på 2 kWp og en solindstråling på mere end 1050 kWh/år bedømmes som værende ”meget egnet” til at få installeret et anlæg.
 • Gule tag: egnet tagflade. Bygninger med en mulig nominel ydelse på 2kWp og en solindstråling mellem 850 og 1050 kWh/år bedømmes som værende ”egnet” til at få installeret et anlæg.
 • Orange tag: Bygninger med en mulig nominel ydelse på 2 kWp og en solindstråling mellem 700 og 850 kWh/ år bedømmes som værende ”tildels egnet” til at få installeret et anlæg.
 • Røde tag: Bygninger som der kan installeres mindre end 2 kWp på eller som har en solindstråling under 700 kWh/år bedømmes som værende ”ikke egnet” til at få installeret et anlæg.

Det kan også forekomme, at der ikke foreligger tilstrækkeligt præcise data for taget og at det derfor ikke kan beregnes tilstrækkeligt sikkert, om taget egner sig til solenergi. I dette tilfælde vises bygningen med en grå farve.
Du skal vide, at Solar-Atlas resultater kun giver dig en ide om dit tags egnethed og at de er beregnet til at gøre dig fortrolig med temaet ”solenergi på mit tag”. Selvom du bruger Solar-Atlas, er det stadig nødvendig at blive rådgivet af en kvalificeret installatør hjemme hos dig selv.
I tilfælde af flade tage går Solar-Atlas ud fra, at solcelle- eller solvarmemodulerne forhøjes for at opnå den optimale solindstråling. Det antages også i beregningen, at der skal bruges tre gange så meget plads i m2 på et fladt tag som på et tag med hældning for at undgå, at modulerne skygger for sig selv.

Hvorfor vises regionerne i to forskellige farver på forsiden?

Kvaliteten af Solar-Atlas udsagn afhænger af de laserscanningsdata som står til dets rådighed. Jo bedre dataenes kvalitet er, jo flere detaljer om bygningen og dens omgivelser tages der højde for i beregningen. Da der lidt efter lidt mellem slutningen af 2014 og slutningen af 2015 stilles nye laserscanningsdata med en højere opløsning til rådighed, kendetegnes de regioner/kommuner som solatlasset har ældre data for med en anden farve end dem med mere aktuelle grundlæggende geodata.

Tages der i beregningen af mit tags egnethed også hensyn til skygger fra skorstene, karnapper eller træer i nærheden?

Ja. Der tages hensyn til karnapperne og træerne i beregningen, da der bruges højopløselige laserscanningsdata i den detaljerede analyse af indstrålingen. Bygninger, hvis data ikke indeholder udsagn om karnapper, markeres specielt. Da det drejer sig om en automatiseret metode, kan den reelle tagkonstruktion dog afvige fra den viste. Det er ofte muligt at foretage små ændringer af tagkonstruktionen som gør det muligt at installere solcelle- og solvarmeanlæg.

Mit tag er ret gammelt. Kan jeg alligevel installere solcelle- eller solvarmemoduler på mit tag?

Et Solcelle- og solvarmeanlæg installeres for mindst 20 år. Dit tag skal derfor være stabilt og sikkert i de næste 20 år. Derudover skal tagkonstruktionen kunne holde til, at der installeres et solcelle- og solvarmeanlæg. Hvis det er sandsynligt, at dit tag skal renoveres i nær fremtid, bør renoveringen finde sted før der opsættes et solcelle- og solvarmeanlæg.

Hvad bestemmer amortisationsvarigheden?

 • Solindstrålingen i kWh per år (beregnede data)
 • Modulerne har en virkningsgrad på 15%.
 • Anlægget har en virkningsgrad på 76%.
 • Der er en reducering af effekten på 0,1%.
 • Den nugældende strømpris er på 2,25 DKK/kWh.
 • Der er en CO2 besparelse på 0,7 kg/kWp
 • Standardberegningen går du fra en egenkapital på 100 %, så det ikke er nødvendigt at låne penge.
 • Byggeomkostningerne, inklusive montage, udgør DKK 34.000 for skrå tage (per kWp med moms).
 • Byggeomkostningerne, inklusive montage, udgør DKK 36.760 for flade tage (per kWp med moms).
 • Driftsomkostninger: Forsikringen koster 356 DKK for et anlæg op til 6 kWp per år, vedligeholdelsesomkostningerne udgør 0,8% af anlæggets pris per år, driftsomkostningerne stiger med 2% om året (inflation).
 • Alle priser er med moms.

Hvordan kan jeg få det forhøjede pristillæg for mit solcelle anlæg?

Hvis du er en privat husholdning der køber solceller og hvis du opfylder bestemte betingelser, kan du søge om at få et forhøjet pristillæg. Energinet forklarer dig i få trin, hvad du skal gøre. (Energinet.dk)

Kan jeg installere solcelle- eller solvarmemoduler på et tag som er fredet?

Der skal som regel tages hensyn til byggeretlige begrænsninger i tilfælde af fredede bygninger. Hvis man indhenter tilladelse fra kulturstyrelsen, kan der oprettes Solcelle- og solvarmeanlæg på fredede bygninger, men man bør informere sig hos kulturstyrelsen, før man begynder at planlægge et anlæg. (Kulturstyrelsen)

Hvis jeg ikke ønsker, at mit tags egnethed vises i Solar-Atlas. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du ejer en bygning og ikke ønsker, at bygningens egnethed til et Solcelle- og solvarmeanlæg vises i Solar-Atlas, bedes du give os skriftlig besked. I så tilfælde bedes du også venligst angive bygningens nummer (som står øverst i kassen der kommer, når du har klikket på din bygning). Derefter fjerner vi straks din bygning fra beregningen. Mail adressen finder du under ”Kontakt” nederst på websiden.

Mit tag er blevet bedømt som værende ”ikke egnet” (rødt), selvom der allerede er et Solcelle- og solvarmeanlæg på mit tag. Hvordan er dette muligt?

Solar-Atlas definerer et tag som egnet, hvis det har en tagflade på mindst 11m² (11m² for et skråt tag eller 22m² for et fladt tag) med tilstrækkelig solindstråling. Hvis solcelle- eller solvarmemodulerne allerede var installeret på taget, da dataene blev indsamlet via en overflyvning, kan modulernes reflekser føre til, at der ikke blev fundet nogen sammenhængende egnet tagflade. Taget blev kendetegnet som ubrugeligt, da den egnede sammenhængende tagflade er for lille. Hvis du ønsker at udvide dit nuværende anlæg, anbefales du at kontakte en installatør for en personlig rådgivning.

Skal jeg indhente en byggetilladelse, hvis jeg vil oprette et solcelle anlæg?

I nogle tilfælde skal der indhentes en byggetilladelse, hvis man ønsker at installere solceller på taget. I byer og ferieområder, som er omfattet af en lokalplan eller en byplan, kan der være bestemmelser eller regler om solcelle- og solvarmeanlæg, som man skal overholde eller fritages for i hvert enkelt tilfælde.

Du bedes venligst henvende dig til din kommune for nærmere oplysninger.

Her kan du lede efter dit hus og se, om det falder ind under en lokalplan eller en byplan. (kort.plansystem.dk)

Hvordan kan jeg tilpasse et solcelle anlæg til min bygnings arkitektur?

I de arkitektoniske retningslinjer kan du finde inspiration om, hvordan du kan installere solcellemoduler og samtidig bevarer din bygnings specielle karakter. De arkitektoniske retningslinjer finder du her: Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Hvordan kan jeg drive et solcelle- og solvarmeanlæg?

Du kan drive dit Solcelle- og solvarmeanlæg på adskillige måder. Du kan f.eks. lagre den strøm du ikke selv bruger i elnettet og hente den tilbage igen inden for en time. Til dette formål skal der bruges en speciel tæller. Der gælder forskellige regler og betingelser for denne såkaldte nettoafregning. Du finder yderligere oplysninger samt de nødvendige formularer hos Energinet. (Energinet)