Kolofon

Anmærkning om tilladelse

Brugte grundlæggende geodata
Geodatastyrelsen, DHM – Danmarks Højdemodel, DHM 2007 & 2014-15
Geodatastyrelsen, Matrikeldata, Matrikelkortet
Geodatastyrelsen, Grundlæggende landkortdata (FOT-data), FOTKort10
© Miljøministeriet, Geodatastyrelsen

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter de danske Adresse Web Services (AWS)

Teknisk omsætning

Tetraeder.solar GmbH
analyser om vedvarende energi · geoinformationer
Wissstrasse 18
44137 Dortmund, Tyskland
E-Mail: solar@tetraeder.com
http://www.tetraeder-solar.com
 

Ansvarsfraskrivelseserklæring – retlige henvisninger

1. Ansvarsbegrænsning

Behørige foranstaltninger tages for at sikre, at websidens indhold er korrekt, men tetraeder. Solar GmbH giver ingen garantier om rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af websidens indhold. Brugen af websidens indhold er på brugerens eget ansvar. Indlæg med angivelse af navn gengiver forfatterens mening og ikke altid Tetraeder.Solar Gmbh’s. Brugen af websiden fører ikke til noget som helst kontraktforhold mellem brugeren og Tetraeder.Solar GmbH.

2. Eksterne links

Denne webside indeholder links til tredjeparters websider (”eksterne links”). Ansvaret for disse websider påhviler udelukkende deres ejere. Da linkene blev oprettet første gang, kontrollerede Tetraeder.Solar GmbH omhyggeligt, om indholdet af disse eksterne links er i overensstemmelse med loven. På dette tidspunkt var der ingen klare lovovertrædelser. Tetraeder.Solar GmbH har hverken indflydelse på den nuværende og fremtidige opbygning af de eksterne links eller på deres indhold. Oprettelsen af eksterne links betyder ikke, at Tetraeder.Solar GmbH har gjort indholdet af linkene til sit eget. Løbende kontrol af de eksterne links er ikke rimelig uden konkrete hentydninger til lovovertrædelser. Så snart Tetraeder.Solar GmbH får kendskab til ulovligt indhold på en side, der linkes til, bliver dette link øjeblikkeligt fjernet.

3. Ophavsret og copyright

Indholdet af denne webside er beskyttet i henhold til den tyske lov om ophavsret og copyright. For enhver brug, som ikke er tilladt ifølge den tyske lov om ophavsret og copyright, skal der forud indhentes skriftlig tilladelse hos Tetraeder.Solar GmbH eller den pågældende ejer. Dette gælder især for mangfoldiggørelse, bearbejdelse, oversættelse, lagring eller videregivelse af indholdet i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Tredjeparters indhold og rettigheder er betegnet som sådant. Det er ikke tilladt og strafbart at mangfoldiggøre og videregive dele af indholdet eller hele sider. Det er udelukkende tilladt at kopiere og downloade indholdet til ens egen personlige, private og ikke kommercielle brug. >
Det er kun tilladt at vise denne webside hos tredjeparter efter skriftlig tilladelse.

4. Databeskyttelse

Når en bruger besøger denne webside, kan der gemmes informationer om besøget (dato, tidspunkt, sider som blev besøgt). Disse data er ikke personrelaterede, men anonymiserede. De bruges udelukkende til statistiske formål. De videregives ikke til tredjeparter eller til kommercielle eller ikke kommercielle formål. >
Tetraeder.Solar GmbH gør udtrykkeligt opmærksom på, at overførslen af data over internettet (fx når der kommunikeres per e-mail) fremviser sikkerhedshuller og at det ikke kan udelukkes fuldstændigt, at tredjeparter får adgang til dataene. Tetraeder.Solar GmbH gør ligeledes udtrykkeligt opmærksom på, at de her nævnte kontaktdata ikke må anvendes i erhvervsmæssig øjemed, medmindre Tetraeder.Solar GmbH har givet sit udtrykkelige skriftlige samtykke forud eller der allerede eksisterer en forretningsforbindelse. Tetraeder.Solar GmbH og alle personer som er nævnt på denne webside gør hermed indsigelse mod enhver kommerciel brug og videregivelse af deres data.

5. Særlige betingelser for brugen

Hvis særlige betingelser for brugen af denne webside afviger fra dem der nævnes i punkt 1 – 4, gøres der udtrykkeligt opmærksomt på dette det pågældende sted. I så tilfælde gælder de særlige betingelser for brugen hver gang. >
Kilde: Disclaimer fra www.Juraforum.de – Bremen, Chemnitz, Freiburg, Aachen, Braunschweig Data fra OpenStreetMap – offentliggjort under CC-BY-SA 2.0

Ansvarsfraskrivelse

De viste resultater baserer på modelberegninger som blev foretaget, da dataene blev indsamlet. Det kan derfor ikke udelukkes, at den ydelse som faktisk kan installeres er højere eller lavere eller at der på det tidspunkt, som dataene blev indsamlet på, eksisterede bygninger eller objekter som ikke eller kun delvis eksisterer på det tidspunkt der gøres brug af dataene. Tagflader som ikke kan bruges (fx tagflader som bruges af vinduer eller andre ubrugelige områder) tilgodeses generelt ved at 20 % trækkes fra. Der er ikke taget hensyn til byggeretlige eller statiske begrænsninger, som principielt kan forhindre, at et solcelle- og solvarmeanlæg installeres. De viste resultater skal give dig et første indtryk og gives uden garanti. Det stadig nødvendig at blive rådgivet af en kvalificeret installatør.

Indsigelsesret

Du er ejer af en bygning og ønsker at gøre indsigelse mod, at der offentliggøres data for din bygning?
I så tilfælde bedes du venligst sende os en skriftlig indsigelse. I indsigelsen bedes du angive bygningens nummer (som står øverst i kassen, der kommer, når du har klikket på din bygning). Derefter fjerner vi din bygning fra vores internet præsentation.